Voor Sponsoren

Onze vereniging biedt auteurs, intellectuelen, mensenrechtenactivisten en cultureel geïnteresseerden van over de hele wereld de gelegenheid om hun teksten en bijdragen te publiceren en meer mensen op de hoogte te stellen van hun ideeën en gedachten.

 

Alle bijdragen hebben een ding gemeen: ze zullen serieuze, interculturele discussies aanmoedigen!

 

Door deze discussies worden in het bijzonder alle auteurs van Promosaik verenigd tot een grote gemeenschap en worden hun meningen en visies openleggen en culturele verschillen geanalyseerd. Door het begrijpen van en omgaan met verschillende en veelvoudige problemen, krijgt een individuele persoon de kans om te groeien, andere visies op de wereld onder ogen te zien en zijn of haar eigen cultureel bewustzijn te versterken.

 

Onze auteurs focussen voornamelijk op het volgende:

 • Cultuur
 • Religies
 • Vredeseducatie
 • Interculturele Dialoog
 • Actuele gebeurtenissen
 • Mensenrechten
 • Rechten van de vrouw en feminisme
 • Kinderen over de hele wereld
 • Sociale Wetenschappen
 • Talen
 • Politiek
 • Ontwikkelingshulp
 • Onderwijs
 • Literatuur
 • Psychologie
 • Racisme en vreemdelingenhaat
 • Geschiedenis
 • Kunst en Muziek

Auteurs, die contact opnemen met onze vereniging, krijgen de kans om hun werken onder hun eigen naam te publiceren. Deze bijdragen worden gepubliceerd in de rubrieken Nieuws en Reviews of door de publicatie van het werk als een boek, dat door de vereniging gefinancierd wordt.

 

Daarnaast is het mogelijk om sponsors bewust te wijzen op auteurs zodat zij kunnen helpen met het vertalen in andere talen van het werk van de auteur in andere talen. Op deze manier wordt een nog betere dialoog of vergelijking uitgelokt met betrekking tot het begrijpen van culturele en religieuze verschillen. Wij, van Promosaik, willen een mozaïsche en veelkleurige wereld creëren vol verschillen, waar we contact met elkaar kunnen maken en gemeenschappelijkheden kunnen ontdekken!

 

Sponsoren hebben drie mogelijkheden om auteurs te ondersteunen om deze droom van een betere en vreedzamere wereld te realiseren in de naam van het begrijpen van verschillende culturen en religies en discriminatie en vijandigheid tegenover buitenlanders te vermijden:

 

 • Direct Sponsoring
 • Algemene Sponsoring
 • Indirect Sponsoring

 

 

Direct Sponsoring

 

De directe sponsoring ondersteunt rechtstreeks een bepaalde auteur respectievelijk een bepaalde doelgroep van auteurs, die betrokken zijn bij een bepaald onderwerp, dat u erg ter harte gaat en u wilt persoonlijk wenst te ondersteunen bij de verspreiding van hun werk. U kunt de onderwerpen, waarin u voornamelijk geïnteresseerd bent vrij met ons bespreken en suggesties doen. U kunt ook uit onze suggesties een project selecteren, dat u echt interesseert, uit een Nieuwstekst of een Review, die al is gepubliceerd op onze website. Door het sponsoren kunt u vervolgens eraan bijdragen, dat het door u geselecteerde boek wordt vertaald in een taal naar uw keuze.

 

Als geen van de bijdrages, die al gepubliceerd zijn op de website beantwoordt aan uw interesse, maar het onderwerp als zodanig u aanstaat, kunt u ons dit laten weten en ons opdracht geven uw sponsoring uitsluitend te gebruiken voor bijdragen over dit speciale onderwerp. Wij zullen uw wens respecteren en samen met u naar een geschikte tekst zoeken en suggesties, die overeenkomen met uw voorkeur aan u voorleggen.

 

Algemene Sponsoring

 

Mocht u besluiten om bij te dragen volgens een algemene sponsoring, dan wordt uw sponsorbedrag in een pool verzameld en gelijkelijk verdeeld over de verschillende boekprojecten of bijdragen. In dit geval is het niet van belang, wie de auteur is of welk onderwerp wordt behandeld. Alle publicaties, gepland door Promosaik, worden gelijkelijk gepromoot.

 

Indirect Sponsoring

 

In het geval dat u denkt, dat onze ideeën goed zijn, maar u niet over een groot budget beschikt om de interculturele en interreligieuze dialoog te sponsoren, dan kunt u nog steeds een bijdrage leveren door Promosaik en haar activiteiten indirect te bevorderen. In het geval dat u een bestelling voor een vertaling voor uw bedrijf plaatst, wordt 50 % van de hierbij behaalde winst door de vereniging geïnvesteerd in de vereniging en de resterende 50 % gaat naar de algemene sponsorpool, die wordt gebruikt ter ondersteuning boekprojecten en bijdragen. Dit betekent dat u niet alleen een kostenefficiënte en kwalitatieve vertaling van onze moedertaal vertalers ontvangt, maar dat u ook Promosaik auteurs met hun projecten en hun bijdragen aan de interculturele en interreligieuze dialoog ondersteunt. Elke sponsor, die wil worden genoemd, wordt weergegeven op onze website. Voor het geval dat een sponsor een heel boek wil sponsoren, dan zal hij/zij met naam genoemd worden in de desbetreffende werkzaamheden, indien hij/zij wenst te worden vermeld. Het is natuurlijk altijd mogelijk om als anonieme sponsor op te treden.

 

Uw ProMosaik Team