Tysk-Svensk Förening Wismar e.V.

Tysk-Svensk Förening Wismar e.V.

Förening:        Tysk-Svensk Förening Wismar e.V.

Hemsida:        www.vi-i-wismar.de

 

Aktivitetsområde:

Föreningen sysslar med relationen som staden Wismar har till Sverige. Wismars långa tillhörighet till Sverige har lämnat spår i Hansestaden: arkitektoniska och således synliga. Dessa har under de senare åren fräschats upp, till glädje för alla, besökare lika mycket som invånare. Medlemmarna i den Tysk-Svenska föreningen känner det som en tilltalande uppgift att därutöver friska upp de inte synliga spåren av den svenska tillhörigheten i befolkningens medvetande.

 

Mål:

Hansestaden Wismar och kungariket Sverige är förbundna med varandra genom en del av gemensam historia. Hansestaden Wismar tillhörde med en del av ön Poel och departementet Neukloster under tiden 1648 till 1903 Sverige. Redan 1632 intogs Wismar av svenska trupper under det trettioåriga kriget. Året 1648 kom staden med undertecknandet av den Westfaliska freden även juridiskt under ägo av den svenska kronan.  Av alla svenska besittningar på tysk mark hade Wismar en betydelsefull status. Framförallt ur strategisk synvinkel skedde under 1700 talet utbyggnaden till Europas största fästning. Under första delen av svensktiden förvaltades de svenska besittningar av en militärregering. Wismar byggdes ut till denna starka fästning. Det tidigare provianthuset, idag arbetsförmedlingen, påminner om denna tid. Med slutet av det nordiska kriget 1720 började den andra delen av svensktiden, där Wismar visserligen förblev garnisonsstad men aldrig fick befästigas igen. Wismars ekonomiska situation förvärrades drastiskt som följd av det sjuåriga krigets efterverkan.

Det svenska tribunalet bemyndigade det wismarer rådet att pantsätta kyrko- och stadsägodelar för att avbetala en del av de enorma krigsskulder. Ändå förblev Wismars hamn och själva staden fram till 1800 talets slut (1756-1763) den viktigaste handelsplatsen i västra Mecklenburg.  Slutligen kom 1803 ett avtal mellan Sverige och storhertigdöme Mecklenburg till stånd – trots svåra förhandlingar framförallt p.g.a. Sveriges höga penningkrav –  där Wismar förpantades under 100 år till Mecklenburg för ett belopp av 1.250.000 Hamburger Bankdaler.   

Sverige fick rätten att efter 100 år inlösa panten genom att återbetala pantsumman med ränta på ränta. Att Sverige skulle utnyttja denna rätt verkade dock osannolikt. Det nödvändiga beloppet skulle vara enormt: ytterligare 100 år senare, d.v.s. 2003 skulle beloppet vara drygt en miljard Euro.

Föreningen är mycket intresserad av upparbetningen av det gemensamma förflutna. Dessutom försöker man genom olika kulturella evenemang att föra den svenska kulturen närmare stadens invånare. Firandet av traditionella svenska högtider som t.ex. Midsommar är en del i det.

Föreningen har även ett litet bibliotek, som består huvudsakligen av svensk litteratur och som medlemmarna kan låna gratis.

Stödmöjligheter:

Föreningen gläder sig över nya medlemmar som också är intresserade av bevarandet och utforskningen av Wismars svenska rötter.

Likaväl  gläder sig föreningen över talrika gäster vid olika evenemang som helt enkelt är nyfikna på svensk kultur, musik, seder och traditioner.

 

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply