Sponsorlar İçin

Kuruluşumuz yazarları, entelektüelleri, insan hakları aktivistlerini ve tüm dünyadan kültürel açıdan ilgili olan insanlara kendi metinlerini ve yazılarını yayınlayarak çok daha fazla sayıda insanın fikirlerini ve düşüncelerini öğrenmeleri fırsatını sunuyor.

 

Tüm yazılar temelde bir ortak özelliğe sahiptir: Her biri ciddi, kültürlerarası tartışmalara teşvik eden yapıdadır.

 

Bu tartışmalar özellikle Promosaik’teki tüm yazarları daha büyük bir topluluk oluşturmaları için birleştirecek ve fikirleriyle görüşleriyle birlikte kültürel farklılıkları ortaya çıkarıp analiz edecektir. Çeşitli türde ve farklı konularla uğraşının kavranmasıyla bir birey kendini geliştirebilme şansı bulabilecek, dünyanın farklı görüşleriyle karşılaşabilecek ve kendi kültürel farkındalığını güçlendirebilecektir.

 

Yazarlarımız en başta aşağıdaki konular üzerinde yoğunlaşacaktır:

 • Kültür
 • Dinler
 • Barış Eğitimi
 • Kültürlerarası Diyalog
 • Güncel Olaylar
 • İnsan Hakları
 • Kadın Hakları ve Feminizm
 • Tüm Dünya’da Çocuklar
 • Sosyal Bilimler
 • Diller
 • Politika
 • Kalkınma Yardımı
 • Eğitim
 • Literatür
 • Psikoloji
 • Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı
 • Tarih
 • Sanat ve Müzik

 

Kuruluşumuzla iletişime geçen yazarlarımız kendi isimleriyle birlikte çalışmalarını yayınlayabilme şansı elde edebilecekler. Bu yazılar Haberler ve Yorumlar bölümünde yayınlanacak veya kuruluş yoluyla finanse edilecek çalışmayı bir kitap halinde yayınlanacaktır.

 

Ek olarak, sponsorların yazarlara ait çalışmaları tercüme ettirebilmeleri için, sponsorları yazarlardan haberdar edebilmek mümkün olacaktır. Bu metotla, kültürel ve dinsel farklılıkları anlama yolunda daha iyi bir diyalog veya karşılaştırma teşvik edilmiş olacaktır. Biz, Promosaik olarak birbirimizle iletişim içinde olacağımız ve benzerlikler bulabileceğimiz mozaik şeklinde ve mozaik renklerinde tüm farklılıklarıyla var olan bir dünya yaratmak istiyoruz!

 

Sponsorlar, yabancılara ve ayrımcılığa karşı korunarak farklı kültürleri ve dinleri kavrama adı altında daha iyi ve daha barışçıl bir dünya yaratma hayalini gerçekleştirme yolunda yazarları desteklemek için üç olasılığa sahip olacaklar:

 

 • Doğrudan Sponsorluk
 • Genel Sponsorluk
 • Dolaylı Sponsorluk

 

 

 

Doğrudan Sponsorluk

 

Doğrudan sponsorluk, çalışmaları belki kişisel olarak desteklemek ve yaymak isteyeceğiniz, gönlünüze yakın olan belirli bir konuya dahil belirli bir hedef yazarlar grubuna ayrı ayrı doğrudan destek sağlar. En çok ilgilendiğiniz konuları bizimle özgürce tartışabilir, öneriler sunabilirsiniz. Aynı zamanda önerilerimiz arasından, sitemizde hali hazırda yayınlanmış olan Haber yazıları veya Yorumlardan gerçekten ilginç bulabileceğiniz bir proje seçebilirsiniz. Sponsor olarak, akabinde bağışta bulunduğunuz kitabın kendi seçiminize göre hangi dilde tercüme edileceği kararını verebilirsiniz.

 

Eğer web sitesinde hali hazırda bulunan yayınlanmış yazılardan hiçbiri ilginizi çekmiyorsa fakat konuyla ilgiliyseniz ya da bunun gibi herhangi bir durum kapsamında, bizi bu belirli konu üzerinde sadece yazı hakkında sponsorluğunuzu kullanarak haberdar edin ve yönlendirin. İsteğinizi saygıyla karşılayıp sizinle birlikte uygun bir yazıyı araştıracak ve akabinde öneri sunacağız.

 

Genel Sponsorluk

 

Eğer genel sponsorluk için destek vermek istiyorsanız, sponsorluk olarak verdiğiniz miktar bir havuzda toplanacak ve sonra eşit bir şekilde çeşitli kitap projelerine veya yazılara paylaştırılacaktır. Bu konuda yazarın kim olduğu veya hangi konunun tartışıldığı hiçbir önem arz etmez. Promosaik tarafından planlanan tüm yayınlar eşit paylarla düzenlenecektir.

 

Dolaylı Sponsorluk

 

Fikirlerimizin iyi olduğunu düşünüyorsanız fakat kültürlerarası ve dinler arası diyalog üzerinde sponsor olabilmek için geniş bir bütçeye sahip değilseniz, yine de Promosaik ve aktivitelerine dolaylı olarak katkıda bulunabilirsiniz. Şirketiniz için tercüme üzerinde bir sipariş vermek istiyorsanız, böylelikle kuruluş tarafından elde edilen karın %50’si kuruluş içerisinde yatırıma harcanacak ve geri kalan %50’si de kitap projeleri ve yazılarını desteklemek için kullanılan genel sponsorluk havuzuna aktarılacaktır. Bu da, sizin ana dilinde tercümanlık yapan tercümanlar tarafından sağlanan uygun maliyetli ve kalitatif bir tercüme alacağınız gibi, aynı zamanda Promosaik yazarlarını projeleriyle birlikte destekleyeceğiniz ve böylece kültürlerarası ve dinler arası diyaloğa katkı sağlayacağınız anlamına gelir. Adından söz ettirmek isteyen her bir sponsor sitemizde yer alacaktır. Bir sponsorun tüm kitaba destek sağlamak istediği durumda, eğer bu kişi isterse ilgili çalışmada bu kişiden ismiyle bahsedilecek. Fakat tabii ki, her zaman için isimsiz sponsor olarak addedilebilmek mümkündür.

 

ProMosaik Takımınız