ProMosaik Poetry

Bizler için ProMosaic Poetry (ProMosaik Şiir), tercümanlar, şairler ve entellektüellerden oluşan ekibimiz tarafından, çeşitli dillere tercümeleri gerçekleştirilen metinlerin yayınlanması ve okunmasıyla, şiirin derlenmesi ve aktarılması için hem sanal, hem de gerçek bir alandır.

İçinde bulunduğumuz durumu, yaşam tarzımızın getirdiği sıkıntıları ve küreselleşme çağını etkileyen sürekli huzursuzluğu göz önünde bulundurduğumuzda, şiir ve şiirsel faaliyet tamamıyla, değişim, hareket geçme, mücadele etme ve özellikle de, kesinlikle ütopik değil, gözle görülür, gerçek bir ideoloji uygulamaya yönelik caydırıcılardır.

Her şiirin, o şiiri yazan şairin, kaos, belirsizlik, savaş ve şiddetin ele geçirdiği bir dünyaya yönelik duygularını, umutlarını ve düşüncelerini gösterdiği, sosyopolitik bir mesaja sahip olduğuna yönelik kesin bir inanca sahibiz. Şairler, bu dünyaya karşı çıkarken, aynı zamanda onu betimler, yakalar, işler ve aktarır. Bu bağlamda şiir, yeniliği ve değişimi destekleyen ve kültürlerarası ve dinler arası bir yaklaşımı harmanlayan, sosyal ve politik bir güç haline gelmiş, insan ruhunun evrensel dilidir.

Günlük hayata dair şiirler, şehir hayatına dair şiirler, bazı durumlarda, karşılıklı olarak, ayrımcılığa uğradığını hissedenlerin, politik, dini, sosyal, kültürel ve cinsel unsurlarını suçlayan bir dünya görüşünü analiz ederler. Genellikle, nefes alıp vermenin ne kadar zor olduğu ve hislere karşı duyarsızlaşmış bir sosyal sınıf tarafından baskı altında tutulan ve özgür olmayı ve manipüle edilmemeyi isteyen yeni bir dil şekli için uygun olmayan bir alanın sürekli olarak sınırlandırıldığını fark etmiyoruz.

Dünyanın büyük şehirleri ve bunların konuştukları diller, bir açıdan, ülkeleri birbirinden uzaklaştırmakta veya bir araya getirmektedir.

Bu nedenle amacımız, diğerlerine yönelik hoşgörü, başkalarının onur ve çeşitliliğine karşı barışçıl ve saygılı bir yaklaşımın söz konusu olduğu, hiç kimsenin dışlanmadığını vurgulayan, elimizdeki gerçeklerden hareketle yeni bilgileri öğrenmelerine yardımcı olan bir yaklaşımla, tüm İslam Dünyasını, Afrika ve Latin Amerika’yı kapsamaktır.

Afrika, tarihi ve Afrika şiiri, Latin Amerika ve diğer bağlamlarda genellikle izole edilmiş görünen şiirsel dille tanımlanabilen İslam Dünyası.

Projenin amacı, ülkeler arasında barışı destekleyen evrensel bir dil aracılığıyla, kültürler ve dinler arasındaki diyalogun artırıtılması olup, herhangi bir şekilde marjinalleştirmeyen yalnızca şiir üzerine odaklıdır.

Bir tercüman, şair, düzeltici, editör ve çizer olarak projede yer almak isterseniz, bizlere info@promosaik.com adresine ulaşabilirsiniz.

ProMosaic Poetry (ProMosaik Şiir) yayınları, ProMosaik LAPH tarafından, sponsorlarımız ve gönüllülerimizin, paha biçilmez katkıları ile finanse edilmektedir.

Çok teşekkür ediyorum, saygılarımla,

Milena Rampoldi.

ProMosaik Yazı İşleri Müdürü

info@promosaik.com

Burada yeni projemiz olan “Distances/Mesafeler” i bulacaksınız: Şairler arasında düetler.

Şiir yayınlarımızı aşağıda görebilirsiniz: