Ons doel

Het doel van de vereniging ProMosaik is deel te nemen aan het creëren van een multiculturele samenleving op basis van de dialoog en het begrip tussen verschillende groepen mensen, rassen, culturen, talen en religies.

Wij willen dit bereiken door het publiceren van nieuws, het schrijven van reviews en het vertalen van boeken en het organiseren van evenementen.

ProMosaik focust op het volgende:

a) Schrijven over nieuwe aspecten van belangrijke onderwerpen betreffende de volgende gebieden, die vervolgens worden gepubliceerd op internet onder www.promosaik.com:

news1 Cultuur Talen
Religies Politiek
Vredeseducatie Ontwikkelingshulp
Interculturele dialoog Onderwijs
Actuele gebeurtenissen Literatuur
Mensenrechten Psychologie
Rechten van de vrouw en feminisme Racisme en vreemdelingenhaat
Kinderen over de hele wereld Geschiedenis
Sociale Wetenschappen Kunst en muziek

b) Reviews over artikelen, boeken, films en conferenties met betrekking tot de volgende onderwerpen, die vervolgens worden gepubliceerd op internet onder www.promosaik.com:

news1 Cultuur Talen
Religies Politiek
Vredeseducatie Ontwikkelingshulp
Interculturele dialoog Onderwijs
Actuele gebeurtenissen Literatuur
Mensenrechten Psychologie
Rechten van de vrouw en feminisme Racisme en vreemdelingenhaat
Kinderen over de hele wereld Geschiedenis
Sociale Wetenschappen Kunst en muziek

c) Vertalingen van boeken, artikelen en films gericht op de volgende onderwerpen om deze onderwerpen te introduceren in Duitsland en in het buitenland:

news1 Cultuur Talen
Religies Politiek
Vredeseducatie Ontwikkelingshulp
Interculturele dialoog Onderwijs
Actuele gebeurtenissen Literatuur
Mensenrechten Psychologie
Rechten van de vrouw en feminisme Racisme en vreemdelingenhaat
Kinderen over de hele wereld Geschiedenis
Sociale Wetenschappen Kunst en muziek

d) Het organiseren van lezingen , culturele en interreligieuze evenementen , cursussen en conferenties resp. seminars met een focus op de volgende onderwerpen:

news1 Cultuur Talen
Religies Politiek
Vredeseducatie Ontwikkelingshulp
Interculturele dialoog Onderwijs
Actuele gebeurtenissen Literatuur
Mensenrechten Psychologie
Rechten van de vrouw en feminisme Racisme en vreemdelingenhaat
Kinderen over de hele wereld Geschiedenis
Sociale Wetenschappen Kunst en muziek

e) Ondersteunen en organiseren van activiteiten in het buitenland ten aanzien van ontwikkelingshulp, met aandacht voor het onderwijs van kinderen , algemene educatie en vrouwenemancipatie.

f) Renovatie en het opzetten van gebouwen voor verenigingen, religieuze bouw, gebouwen voor culturele, multiculturele en interreligieuze activiteiten.

g) De productie van video-, presentatie- en tekstmateriaal voor het publiceren van ideeën om een tolerantie voor een dialoog te creëren, en een multiculturele en multireligieuze samenleving en politiek in Duitsland en in het buitenland.

h) Het introduceren van andere verenigingen en non-profit organisaties die soortgelijke doelstellingen op het gebied van interculturele en interreligieuze communicatie volgen. ProMosaik fungeert als een gratis platform voor deze verenigingen en hun bijdragen, die in de rubrieken Nieuws en Reviews worden gepubliceerd.

Hier ziet u een informatieblad voor verenigingen

i) ProMosaik fungeert ook als een platform voor schrijvers die willen schrijven over onderwerpen of intellectueel betrokken raken in paragraaf 2 a) – d) en die graag hun bijdragen willen publiceren. ProMosaik fungeert als een gratis platform voor deze auteurs en hun bijdragen, die in de secties Nieuws en Reviews worden gepubliceerd.

Hier ziet u een informatieblad voor auteurs