Hedefimiz

ProMosaik kuruluşunun amacı, diyalog temelli olarak çok kültürlü toplulukların ve farklı insan, ırk, kültür, dil ve dinler arasındaki anlayışın oluşturulmasında yer almaktır.

Bunu, haberler yayınlayarak, yorumlar yazarak ve etkinlik düzenlenlendiği kadar kitap çevirileri de yaparak ulaşabilmeyi hedefliyoruz.

ProMosaik başlıca şu alanlarda yoğunlaşıyor:

a) İnternette sonradan www.promosaik.com sitesi üzerinde yayınlanan yeni bakış açıları ve önemli konular üzerinde şu alanlarda yazıyor:

news1 Kültür Diller
Dinler Politika
Barış Eğitimi Kalkınma Yardımı
Kültürlerarası Diyalog Eğitim
Güncel Olaylar Literatür
İnsan Hakları Psikoloji
Kadın Hakları ve Feminizm Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı
Tüm Dünya’da Çocuklar Tarih
Sosyal Bilimler Sanat ve Müzik

b) İnternette sonradan www.promosaik.com sitesi üzerinde yayınlanan makaleler, kitaplar, filmler ve aşağıdaki konulara referansla verilen konferanslarda yorumlar yapıyor:

news1 Kültür Diller
Dinler Politika
Barış Eğitimi Kalkınma Yardımı
Kültürlerarası Diyalog Eğitim
Güncel Olaylar Literatür
İnsan Hakları Psikoloji
Kadın Hakları ve Feminizm Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı
Tüm Dünya’da Çocuklar Tarih
Sosyal Bilimler Sanat ve Müzik

c) Almanya ve yurt dışında kitapları, makaleleri ve aşağıdaki konular üzerinde duran filmleri tercüme ederek bu konuları tanıtıyor:

news1 Kültür Diller
Dinler Politika
Barış Eğitimi Kalkınma Yardımı
Kültürlerarası Diyalog Eğitim
Güncel Olaylar Literatür
İnsan Hakları Psikoloji
Kadın Hakları ve Feminizm Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı
Tüm Dünya’da Çocuklar Tarih
Sosyal Bilimler Sanat ve Müzik

d) Aşağıdaki konular üzerinde yoğunlaşan konuşmaları, kültürel ve dinsel olayları, kursları ve konferansları organize ediyor:

news1 Kültür Diller
Dinler Politika
Barış Eğitimi Kalkınma Yardımı
Kültürlerarası Diyalog Eğitim
Güncel Olaylar Literatür
İnsan Hakları Psikoloji
Kadın Hakları ve Feminizm Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı
Tüm Dünya’da Çocuklar Tarih
Sosyal Bilimler Sanat ve Müzik

e) Çocukların eğitimi, genel eğitim ve kadınlara eşit haklar verilmesi üzerinde yoğunlaşarak yurtdışında kalkınma konulu aktiviteleri destekleyip organize ediyor.

f) Dernekler, dini yapılar; kültürel, çok kültürlü ve dinler arası aktivitelerin yapıldığı yapıları tamir edip inşa ediyor.

g) Almanya ve yurt dışında, diyaloglar, kültür çeşitliliğine ve çok dine sahip topluluklar, politika için hoşgörü oluşturma adına yazınsal ve video sunumlu yöntemlerle fikirler öne sürüyor.

h) Kültürler ve dinler arası iletişim alanlarında benzer amaçlara sahip kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve diğer kuruluşların tanıtımını yapıyor. Promosaik, Haberler ve Yorumlar bölümünde yayınlanacak olan, kuruluşların kendileri ve verdikleri katkıları için ücretsiz bir platform olarak işlev görmektedir.

Buradan kuruluşların bilgi formlarını bulabilirsiniz

i) ProMosaik aynı zamanda, kendi konularında fikirleriyle bölüm 2 a) – d) altında dâhil olmak isteyen yazarlar ve ProMosaik’te kendi yazılarını yayınlamak isteyenler için açık bir platform olarak işlev görmektedir. ProMosaik bu yazarlar ve katkıları için, Haberler ve Yorumlar bölümünde bunları yayınlayacağı ücretsiz bir platform olarak işlev görmektedir.

Buradan kuruluşların bilgi formlarını bulabilirsiniz