ProMosaik Internship en stages

 

Vertaal training  

Op het persportaal ProMosaik

Op het gebied van alternatieve journalistiek en mensenrechten

 

 

Het netwerk van auteurs, vertalers, mensenrechtenactivisten en journalisten ProMosaik is opgericht met als doel volkeren, talen en religies bij elkaar te brengen door hun diversiteit en bijzonderheid te waarderen.

We zetten ons in voor de bescherming van de mensenrechten in alle culturen en religies. Een van onze hoofdactiviteiten bestaat uit het vertalen van artikelen, boeken en onderzoekswerken uit andere talen. Daarnaast publiceren we op ons persportaal ook nieuws over onderwerpen als cultuur, religie, vredeseducatie en dialoog. Dit zijn de belangrijkste principes waarop we de hele dag werken en die we met passie en betrokkenheid overbrengen.

In het kader van de gratis aangeboden stage voor de kandidaten moeten de stagiaires die geïnteresseerd zijn in deelname aan het project de volgende taken uitvoeren:

– Een planningsgesprek van ongeveer 1 uur per week via skype met de redactie van ProMosaik en de competente docent. In deze discussie wordt gestreefd naar het gezamenlijk plannen van het gemeenschappelijke werk van de week in onderling overleg;

– De vertaling van vijf artikelen (van 600-1500 woorden) per week uit de gekozen vreemde taal naar hun eigen moedertaal;

De vertalingen worden gecorrigeerd door de component native tutor en gepubliceerd op het persportaal van ProMosaik. De naam van de vertaler wordt vermeld, tenzij de stagiair dit niet wenst.

– Onderzoek naar materiaal in de vreemde taal over een door de stagiair gekozen onderwerp. De domeinen waarop het onderzoek moet worden uitgevoerd, zijn: mensenrechten, islam en islamitische wereld, pacifisme en militarisme, kolonialisme en imperialisme, Israël / Palestina, culturele diversiteit, feminisme en vrouwenrechten, religie en interreligieuze dialoog, migratie en vluchtelingen , racisme en discriminatie.

– Een door de stagiair geschreven artikel over een van de in de vorige paragraaf genoemde onderwerpen dat naar keuze van de stagiair kan worden geschreven in de moedertaal of in de brontaal waaruit de stagiair vertaalt. Het onderwerp van het artikel dat 600-1500 woorden moet bevatten, wordt aan het begin van de week door de stagiair gekozen en via skype met de tutor besproken in het wekelijkse planningsgesprek.

Als je interesse hebt in een praktische ervaring op het gebied van vertalen, stuur ons dan je CV naar info@promosaik.com

 

 

Deelnamevoorwaarden

Voorwaarde voor deelname: Je studeert aan de universiteit of je hebt je studie al afgerond en bent op zoek naar een baan. De stage stelt je in staat om je talenkennis te verdiepen en kennis en competenties op verschillende gebieden te verwerven.

Na afronding van de stage van minimaal acht maanden krijgt de stagiair een deelnamebevestiging met de evaluatie van haar/zijn werk. Alle artikelen die zij / hij vertaalt en schrijft, worden door ProMosaik gepubliceerd op eigen pagina’s en op pagina’s van partnerorganisaties.

Website: http://www.promosaik.org

Blog: http://www.promosaiknews.com/

We zitten ook op FacebookTwitter, Youtube en Instagram.

Neem voor meer informatie over de stage en het verloop contact op met Abby Garcia, communicatiemanager van ProMosaik en Milena Rampoldi, hoofdredacteur van het persportaal ProMosaik.

ProMosaik is altijd op zoek naar nieuwe, gemotiveerde talenten, deelt de basisprincipes van de portal en heeft een sterke passie voor talen in de breedste zin van het woord en begrijpt de intermediaire activiteit van de taal. Omdat taal ideeën, gedachten, meningen, concepten en cultureel en religieus erfgoed overdraagt.

Als je interesse hebt in een praktische ervaring op het gebied van vertalen, stuur ons dan je CV naar info@promosaik.com