Een interview met Adri Nieuwhof over Palestina

 
Van Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. Een interview met Adri Nieuwhof over Palestina. Adri Nieuwhof steunde jarenlang de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika als medewerker van het Nederlandse Komitee Zuidelijk Afrika. De afgelopen tien jaar ondersteunde zij mensenrechtenorganisaties in Palestina en Israël. Zij publiceert op de nieuws website The Electronic Intifada. https://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof
 
 
Milena Rampoldi: Over welke onderwerpen schrijf je in jouw artikelen?
Adri Nieuwhof: Ik heb veel gepubliceerd over Israel’s schendingen van het internationaal recht en de impact ervan op het leven van Palestijnen. In mijn artikelen laat ik zien hoe westerse bedrijven en overheden betrokken zijn bij deze schendingen.  Zo schreef ik bijvoorbeeld over de Franse multinational Veolia en hun betrokkenheid bij de ontwikkeling en exploitatie van de sneltram die West-Jeruzalem met de illegale Israëlische nederzettingen rond bezet Oost-Jeruzalem verbindt. Deze sneltram speelde een cruciale rol in Israël’s kolonisatie van palestijns Oost-Jeruzalem. Volgens de Conventies van Genève is het een oorlogsmisdaat als een bezetter de eigen bevolking overbrengt naar bezet gebied. Veolia’s rol in de sneltram komt neer op medeplichtigheid aan een oorlogsmisdaad. Dat is uiteraard strijdig met de internationale verplichtingen die bedrijven hebben.
 
MR: Welke strategieën zijn het meest effectief om Palestina vanuit het buitenland te steunen?
AN: Ik vind het belangrijk dat wij de Palestijnen steunen in hun strijd voor vrijheid, gelijke rechten en rechtvaardigheid. In 2005 heeft een grote meerderheid van het Palestijnse volk zich achter een internationale oproep tot boycot, desinvestering en sancties (BDS) tegen Israël geschaard. Hun vraag aan ons is om hieraan te werken totdat Israël eindelijk het internationaal recht en de rechten van het Palestijnse volk respecteert. In heel veel landen zijn groepen in actie gekomen met als resultaat dat er wereldwijd een heel duidelijke boodschap klinkt. Bedrijven en overheden die meewerken aan Israël’s schendingen van het internationaal recht worden ter verantwoording geroepen.
 
MR: Waarom is de BDS-beweging zo belangrijk? Wat zijn de successen en de uitdagingen?
AN: De BDS-beweging is belangrijk omdat het een handelingsperspectief biedt voor iedereen die zich betrokken voelt bij de strijd van de Palestijnen. Je kunt kiezen de consumentenboycot steunen door geen producten uit Israël te kopen of actief worden in groepen die campagne voeren tegen bedrijven die zaken doen met Israël.
BDS-acties zijn vooral belangrijk, omdat zij een kapstok bieden om het verhaal van de bezetting en kolonisatie van Palestina te vertellen en om het over de discriminatie van Palestijnen in het huidige Israël te hebben. Als meer mensen beter geïnformeerd zijn over de situatie, dan zal dat uiteindelijk invloed hebben op de politiek. Uiteindelijk zullen overheden de Israëlische regering tot de orde moeten roepen om een einde te maken aan hun schendingen van het internationaal recht.
In tien jaar tijd is de BDS-beweging sterk gegroeid. Dat blijkt uit het aantal landen waar actie wordt gevoerd. Sommige bedrijven die onder vuur kwamen te liggen hebben besloten hun fabrieken uit de nederzettingen in bezet gebied terug te trekken. Voorbeelden hiervan zijn Unilever, AssaAbloy, SodaStream en Ahava. Veolia heeft zich inmiddels volledig teruggetrokken uit Israël, maar het ontslaat het bedrijf niet van het betalen van compensatie aan Palestijnen voor de aangerichte schade.
De uitdaging is om stug door te gaan met onze BDS-activiteiten en ons niet te laten intimideren door pro-Israël krachten. Wij hebben het recht aan onze kant en onze activiteiten zijn een teken van hoop voor de Palestijnen.
 
MR: Vertel ons over hoe kinderen in Israëlische gevangenissen op dit moment worden behandeld?
 Night raid in Nabi Saleh, 2011. (Tamimi Press)
 
AN: Elk jaar worden naar schatting 500 tot 700 Palestijnse kinderen vastgezet en berecht door Israëlische militaire rechtbanken.In oktober waren dat er 320, waarvan sommigen nog maar twaalf jaar zijn. Meestal is het gooien van stenen de aanklacht. Hierop staat een straf van maximaal 20 jaar. De procesgang in een militaire rechtbank is niet eerlijk. Kinderen worden vaak ondervraagd in afwezigheid van hun ouders of een advocaat. De ondervraging volgt vaak op een arrestatie midden in de nacht door zwaar bewapende soldaten, zij worden geboeid en geblinddoekt afgevoerd. Op de vloer van een militaire jeep liggend worden zij naar de plaats van ondervraging vervoerd. Veel kinderen zeggen dat zij slecht behandeld zijn tijdens hun arrestatie en ondervraging. Slaan, knellende handboeien, bedreiging door de ondervragers zijn eerder regel dan uitzondering. Volgens Defence for Children Palestine wordt ongeveer een kwart van de kinderen gedwongen een in het Hebreeuws opgestelde bekentenis te ondertekenen, terwijl zij alleen Arabisch spreken.  (Zie: http://www.dci-palestine.org/issues_military_detention). Het in oktober opgevlamde verzet in de bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, wordt vooral door jongeren geleid. Het resultaat is dat het aantal gedetineerde Palestijnse jongeren schrikbarend stijgt.
 
MR: Hoe kunnen we Palestijnse politieke gevangenen nu steunen?
AN: Het brits-deense beveiligingsbedrijf G4S heeft contracten met de Israëlische dienst voor de gevangenissen. Tal van gevangenissen waar Palestijnse politieke gevangenen vastzitten zijn door G4S van beveligingsapparatuur voorzien. De meerderheid van de palestijnse gevangenen uit bezet gebied is gedetineerd in gevangenissen in het huidige Israël. Het overbrengen van deze Palestijnen naar Israël is een oorlogsmisdaad.
G4S is een doelwit van de BDS-beweging onder meer vanwege zijn rol in de beveiliging van israelische gevangenissen. Meedoen aan acties tegen G4S is een manier om palestijnse gevangenen te steunen. Voorkomen dat instellingen en overheden gebruik maken van de diensten van G4S en pensioenfondsen er niet in investeren.
Een andere manier is om op de palestijnse dag van de politieke gevangenen op 17 april aandacht te vragen voor de situatie van de gevangenen. De palestijnse mensenrechtorganisatie Addameer die opkomt voor de rechten van palestijnse gevangenen geeft veel informatie. http://www.addameer.org/Campaign/StopG4S
 
 

Screenshot of G4S Israel website, showing photos of Ofer “security” prison in the OPT (presentation of (November 2011)
 
MR: Hoe belangrijk zijn netwerken, informatie en waarheid bij het verzet tegen het Israëlische regime?
AN: Samenwerken en informatie delen is de sleutel tot succes bij actievoeren. Maar het belangrijkste is dat de informatie die we verspreiden gebaseerd is op degelijk onderzoek. Ik vind het verder belangrijk dat we niet over de hoofden van Palestijnen heen praten. Het is hun strijd en wij steunen die strijd. We moeten er op letten dat we goed naar hen luisteren en ruimte geven aan hun stem.
 

 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/12/een-interview-met-adri-nieuwhof-over.html