İtalyan yazar, Marco Marengo ile Ugandalı şair Carolyne Afroetry MA tarafından, ProMosaic Poetry (ProMosaik Şiir) ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen bir proje olan “Distances” (Mesafeler), şairler arasında fikir alışverişine dayalı bir şiir ve tercüme laboratuarıdır. Uygulamada, iki farklı sesten meydana gelen, şiirsel bir düet olarak yapılandırılmaktadır.

İki farklı kültür ve iki farklı kültürel arka plandan gelen iki şair, bunları birbirilerinden ayırırken, aynı zamanda da bir araya getiren, şiirsel bir ara bölgede bir araya gelirler. Coğrafi, etnik, politik, kültürel ve estetik açıdan, “Distances” (Mesafeler) kelimesi, çeşitliliğin ve diyalogun, kelimelerin olumlu anlam ifade ettiği bir ortamda değiş tokuşu ve onayıyla, olumlu bir anlam ifade ortaya koymaktadır.

İkinci aşamada, şiirler, bir dilden diğer dile tercüme edilirler. Ardından, nihai sonuç, iki dilli bir şekilde ifade edilen şiirsel düetler şeklinde oluşturulur. Okuyucu, diyalektiği, iki şair arasındaki gerilimi ve birlikteliği ve aynı zamanda bunlar arasındaki mesafeyi algılar.

Şiir çalıştayımızın ilk cildi olan “Distances” (Mesafeler) bugün yayınlandı.

Bizlere katılmak isteyen herkes için, ProMosaik PAPH, “düetin” ücretsiz bir baskını veriyor. ProMosaik aynı zamanda, iki farklı şairin, ortak kitapçıklarını yayınlamaları için, şairler arasında aracılık da yapmaktadır.

Bazen, tohumlar, filizlenebilecekleri uygun bir toprak bulmak için, uzun mesafeler kat ederler. Aynı durum, bir kitap okuduktan sonra, içimizde kalan kelimeler için de söylenebilir. Bu kelimeleri, çoğu zaman, bunları ifade etmeden, yanımızda taşır dururuz. Belki, bir gün bunlar hakkında birileri ile konuşuruz… ve bu sayede, tohum, filizlenebileceği iyi bir toprak bulmuş olur. Bu kelimeler, asla, gerçek anlamda birilerine ait değildir. Belki de bunların amacı, mesafeleri kat etmek ve bunlar arasında bir bağ kurmaktır.

Hiçbir öngörüde bulunmaksızın, bu yalnızca verimli bir serüvenden ibarettir.

Projemiz, “Distances” (Mesafeler) de, her türlü ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı, güçlü bir şiirsel mesaj olmayı arzulamaktadır.

Karşısına kendimizi de almamız gereken son derece zorlu bir mücadele. Her türlü ön yargıdan kaçınmak için, birimizi ve kendimizi tanımalıyız.

 

“Distances” (Mesafeler) şiir projesinin bir parçası olmak istiyorsanız, bizimle irtibata geçin.

 

Scrivi a:

info@promosaik.com

 

ProMosaic Poetry (ProMosaik Şiir)