Het project “Distances”, dat werd gelanceerd door de Italiaanse auteur Marco Marengo en de Oegandese dichter Carolyne Afroetry MA, in samenwerking met ProMosaik Poetry, is een poëzie- en vertaalworkshop gebaseerd op het idee van uitwisseling tussen dichters. In de praktische uitvoering bestaat het project uit een poëtisch duet van twee stemmen.

Twee dichters uit verschillende landen en met verschillende culturele achtergronden ontmoeten elkaar in een ruimte van poëzie die hen tegelijkertijd scheidt en verenigt. De term “Distances” krijgt dus een positieve betekenis in geografische, etnische, politieke, culturele en esthetische zin door de uitwisseling en bevestiging van diversiteit en dialoog in de positieve zin van het woord.

De gedichten worden dan uit de ene taal in de andere vertaald. Het eindresultaat bestaat dan uit tweetalige, poëtische duetten. De lezer ziet tegelijkertijd de dialectiek, de spanning tussen de dichters, de eenheid en de afstand tussen hen.

Het eerste kleine boekje van onze poëzieworkshop met de titel “Distances” is vandaag gepubliceerd.

ProMosaik LAPH biedt iedereen die wil deelnemen de gratis publicatie van het “duo” aan. ProMosaik bemiddelt ook om de “dichterparen” bij elkaar te brengen die vervolgens samen hun boekje uitgeven.

Soms leggen de zaden lange afstanden af voordat ze geschikte grond vinden waar ze ook kunnen ontkiemen. Het is vergelijkbaar met de woorden die in ons blijven na het lezen van een boek. We dragen deze woorden vaak met ons mee zonder ze ‘te leggen’. Misschien zullen we er ooit met iemand over praten … en dan vindt het zaad vruchtbare grond om te ontkiemen. Deze woorden waren nooit echt van iemand. Misschien is hun doel juist om afstanden te reizen en te overbruggen.

Het is gewoon een vruchtbare reis zonder enige pretentie.

Het project “Distances” wil een expressieve poëtische boodschap zijn tegen alle vormen van discriminatie en racisme.

Een zware strijd die we tegen onszelf moeten aangaan. We moeten onszelf en anderen beter leren kennen om elke vorm van vooroordeel tegen te gaan.

 

Neem contact met ons op om deel te nemen aan ons poëzieproject “Distances”.

 

Schrijf ons op:

info@promosaik.com

 

ProMosaik Poetry