Deutsch-Ungarische Gesellschaft e.V.

Deutsch-Ungarische Gesellschaft e.V.

Egyesület:       Deutsch-Ungarische Gesellschaft e.V.

Weboldal:       www.d-u-g.org

 

Tevékenységi terület:

Az egyesület 1991-ben jött létre, Deutsch-Ungarische Gesellschaft Berlin-Brandenburg e.V. néven. Az 1999-es évvel kezdődően az egyesület kiterjesztette tevékenységét az egész Németország területére és ennek megfelelően a neve is átalakult, így lett Deutsch-Ungarische Gesellschaft.

Az egyesület a németekhez, a magyarokhoz valamint a nyilvánossághoz szól. Rendezvényeivel az egyesület a két ország közötti viszonyt próbálja egyre jobbá tenni és lehetőséget adni a magyar kultúrának nemcsak a Németországban való bemutatkozásra, hanem arra is, hogy a németországi magyarok mellett a német nemzetiségűek körében is felélessze a magyarok iránti érdeklődést.

 

Az egyesület célja:

Az egyesület célja többek között a két nép közti kölcsönös viszony folyamatos javítása. Ezen túlmenően pedig célja a német-magyar kapcsolatok elmélyítése, a két ország és azok polgárai közötti barátság ápolása.

A DUG célját német-magyar kapcsolatokkal, találkozókkal és együttműködéssel kívánja elérni. Az egyesület szoros kapcsolatban van az ezen a téren tevékenykedő nemzeti, regionális és helyi intézményekkel és szervezetekkel. A szervezet nemcsak a magyarországi magyarokat képviseli, hanem az egész Kárpát-medence magyar közösségét; amennyiben ezeknek a közösségeknek képviselőjuk van Berlinben, akkor a DUG tevékenységébe tartozik a velük való kapcsolattartás és együttműködés.

Az egyesület évi programja a következő rendezvényeket foglalja magába:

·         magyar történelmi és politikai témájú bemutató- és felolvasóestek  

·         az európai integrációval kapcsolatos előadások és elemzések valamint Magyarország Európai Uniós munkájának politikai, gazdasági és szociális vonatkozásainak értékelése

·         Magyarország határon kívűli, a szomszédos országokkal való együttműködését bemutató információs jellegű rendezvények

·         német-magyar és magyar-német, gazdasági témákkal kapcsolatos információs rendezvények

·         jellegzetesen magyar témájú rendezvények

·         évek óta fennálló és folytatódó előadás-sorozatok

·         történelmi eseményekre emlékező rendezvények

·         magyar szerzők előadásai, kiállítások és más kulturális tevékenységek (pl. koncertek és vetítések)

·         saját ösztöndíjak, ezek keretén belül évente öt-hat anyagi juttatással járó kitüntetés és ösztöndíj az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek

·         német nyelven megjelenő magyar kiadványok fordításának, lektorálásának és kinyomtatásának anyagi támogatása

·         fiatal magyar tudósok német egyetemeken való konkrét kutatási szándékának ösztöndíjjal való támogatása (általában disszertációk keretén belül)

·         a DUG által alapított FORUM HUNGARICUM három-négynapos konferenciája minden évben, ami lényegében a fiatal és a már elismert, magyar vonatkozású témákkal különböző területeken foglalkozó kutatók fóruma  

·         saját kiadványok folyamatos szerkesztése és kiadása

·         a hungarológiai intézetekkel vagy a magyar vonatkozású képzést ajánló és a DUG költségén, főleg Magyarországról érkező előadókat igénylő német felsőoktatási intézményekkel való közös rendezvények

·         a magyarországi német önkormányzatok intézményeivel, a magyar-német kulturális egyesületekkel és alkalmanként a Budapesti Német Nagykövetséggel valamint a Goethe Intézettel való együttműködés

·         a jelenleg átszervezés alatt álló és nyolc éven keresztül Magyarországon szervezett ökologiai program képző és továbbképző szemináriumai

·         csere- és vakációs programok tanulók és fogyatékos gyerekek részére, valamint testvériskolai kapcsolatok kialakítása

 

Támogatási lehetőségek:

Az egyesületet adományokkal és tagsági díjjal lehet támogatni.

 

 

 

  

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply