Antizionistische Fragmente / Antizionistische Fragmenten – Milena Rampoldi

copertina 2

De Antizionistischen Fragmente zijn een luide kreet, waaruit de diepe pijn van de collectieve ziel van het Palestijnse volk weerklinkt, dat sinds ongeveer zeventig jaar het slachtoffer is van een barbaarse volkerenmoord, waardoor hun nalatenschap, geschiedenis en mensenrechten afgenomen zijn. Het is een kreet die de erkenning van het Palestijnse volk als lid van de familie der mensheid opeist en hen het recht geeft op een inherente waardigheid en onvervreemdbare rechten die het fundament vormen voor vrijheid, gerechtigheid en wereldvrede; het is een kreet die al te lang genegeerd werd door de politieke en religieuze leiders met hun hypocriete politiek van twee maten en twee gewichten; en het is een gekwelde kreet, waar absoluut gehoor moet worden aan gegeven en dat het hart van de echte mensen beroert. De Fragmente van Milena Rampoldi zijn bondig en dekken een brede waaier van thema’s, die expliciet gedurfd de onbreekbare geest van het verzet van een volk tot uiting brengen – dat ondanks alles met inbegrip van een onredelijk verraad vanwege de rest van de wereld – ook vecht om te overleven en te vrijwaren wat van zijn cultuur overblijft en nog niet door de zionistische indringers verwoest of ontvreemd werd, terwijl de zionisten, geschriften citeren die door Joden werden opgesteld en waarbij ze beweren door God te zijn uitverkoren, die hen Palestina gegeven heeft.

 

https://www.epubli.de/shop/buch/Antizionistische-Fragmente–Antizionistische-Fragmenten-Milena-Rampoldi-9783745066616/70242