AMADEU ANTONIO STIFTELSEN och Magasin Stern – Kurage mot högervåld

AMADEU ANTONIO STIFTELSEN och Magasin Stern  – Kurage mot högervåld

Stiftelse: AMADEU ANTONIO STIFTELSE och Magasin Stern – Initiativet Kurage mot högervåld

Hemsida:        www.mut-gegen-rechte-gewalt.de

Aktivitetsområde:

Kurage mot högervåld är ett gemensamt initiativ av Amadeu Antonio Stiftelsen och magasinet Stern, som startades med målet att främja demokrati och bekämpa högerextremism. Ett föredömligt projekt är EXIT Deutschland, som stödjer nazister att hoppa av. EXIT ä rett framgångsrikt avhopparprogram som grundades 2000 av den f.d. kriminalkommissarie Bernd Wagner med stöd av „Kurage mot högervåldet“. Sedan 2000 har EXIT lyckats att uppnå 513 avhopp. Endast 13 återfall har skett.

Mål:

För Kurage mot högervåldet är svaret på högerextremismen ENKELT. Det ligger i engagemanget. Avhopparna bygger sig ett nytt liv och blir multiplikatorer av ett demokratiskt ideal, som på sikt bör alla medborgares ideal. Vi är ett multikulturellt, mångreligiöst och facetterat samhälle. Denna insikt borde leda till att vår vardag präglas av acceptans, tolerans och uppskattning av andra.

Genom projekt och initiativ mot neonazister i alla tyska förbundsländer vill Kurage mot högervåldet främja den demokratiska kulturen i positiv riktning. Ett fint bidrag på denna sida berättar om den mobila rådgivningen mot högerextremister, som strävar efter samvaro i Berlin utan rädsla, baserad på mänskliga rättigheter.

En punkt är väsentlig: högerextremism är ingen barnlek. Högerextremister finns i den tyska vardagen. Som världsmedborgare och förespråkare för en multikulturell demokrati säger vi: NEJ! samt gläder oss över och stödjer varje avhoppare.   

   
   berlin gegen nazis  Källa: SPD Berlin

Högerextremister är mycket våldsbenägna. Här precis detta innebär den stora utmaningen för ett fredligt alternativ till dem. Ett exempel är alliansen Neukölln. Tillsammans för demokrati, respekt och mångfald.

Stor betydelse har upproret mot tigandet i landet. För detta ändamål grundades i Berlin alliansen mot tigandet, som verkar för en resolution för att klara upp rasistiska mord. Även myndigheternas ansvar skall belysas. 

Redaktörerna av ProMosaik  

 

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply