Για άλλες Ενώσεις και Πολιτισμικές Κοινότητες

Η ένωσή μας δημοσιεύει και μεταφράζει λογοτεχνία που προάγει το διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο και ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με τις πολιτιστικές και λογοτεχνικές πτυχές στην ευρύτερη έννοιά τους.

Προσφέρουμε στους συντάκτες τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν βιβλία, σχόλια, άρθρα και απόψεις που μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιευθεί, επώνυμα και δωρεάν, και ως εκ τούτου να τα διαθέτουν σε μια ευρεία επιλογή αναγνωστών σε όλο τον κόσμο.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply